Learn2Create to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu rozwoju zawodowego opartego na ‘nauce w miejscu pracy’ w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie. Nowoczesne i kreatywne miejsce pracy może nie tylko rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności artystów i twórców, ale także wpływać na wzrost zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności gospodarczej.

PARTNERZY

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją społeczności lokalnych przede wszystkim poprzez działania związane z kulturą i sztuką, a także nowoczesną edukacją. Realizuje także projekty i działania wspierające artystów i twórców w ich rozwoju artystycznym i zawodowym.

Materahub zarządza międzynarodowymi projektami mającymi na celu wsparcie podmiotów działających w przemysłach kultury i kreatywnych, rozwój innowacji i współpracy, a także tworzenie nowej wizji przedsiębiorczości mogącej sprostać współczesnym wyzwaniom. Realizuje szereg międzynarodowych projektów i działań rozwijających kapitał i zasoby sektora, a także wspierających wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi ekspertami, przedsiębiorcami i decydentami. Są to projekty finansowane z europejskich programów Erasmus+, Cosme, Interreg, Horizion 2020 itp.

Rinova jest przedsiębiorstwem społecznym, które oferuje usługi szkoleniowe, rozwojowe i zarządcze. Wspiera partnerów w projektowaniu, dostarczaniu i ulepszaniu ich oferty bazując na swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w pracy w obszarze zatrudnienia, umiejętności uczenia się, kultury i sztuki, rozwoju społecznego i przedsiębiorczości. Rinova jest firmą o celach społecznych i nie posiada zewnętrznych akcjonariuszy.

Dimitra to firma edukacyjna, która od ponad 25 lat zapewnia wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane w całej Grecji (szkoląc średnio ponad 3000 osób rocznie). Od momentu założenia w 1989 r. wymienia się także wiedzą w ramach projektów międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w szeregu europejskich sieci i wymian ponadnarodowych, zapewniając ciągły rozwój swojej oferty, a także cennego know-how odpowiadającego na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Innogate specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. Posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie dostępu do finansowania badań i innowacji, transferu technologii na poziomie europejskim oraz wspierania współpracy międzynarodowej. Jest zaangażowana w kilka europejskich inicjatyw mających na celu promocję i współpracę pomiędzy klastrami i organizacjami pośredniczącymi zaangażowanymi w proces innowacji (firmy, stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety itp.).

Regionalna Agencja Rozwoju Senec – Pezinok jest stowarzyszeniem podmiotów posiadających osobowość prawną zaangażowanych w rozwój słowackich regionów Doliny Dunaju i Małych Karpat od 2020 roku. Jest członkiem zintegrowanej sieci regionalnych agencji rozwoju utworzonej przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Nawigując w kierunku NEMO

Nawigując w kierunku NEMO

Tekst: Anna Ochmann Grafika: Katarzyna Baranek-Stachura Punkt NEMO czyli oceaniczny biegun niedostępności (48°52'6" S 123°23'6" W) to punkt na mapie położony możliwie jak najdalej od wszystkich lądów, który znajduje się w południowych rejonach Oceanu Spokojnego. Jego...

czytaj dalej
Learn2Create – Newsletter 1

Learn2Create – Newsletter 1

Pierwszy z rezultatów projektu Learn2Create (raport „Koncepcja metodologiczna”) jest już dostępny w Internecie! Na stronie internetowej projektu można zapoznać się z pierwszym z rezultatów projektu „Learn2Create Project – promoting Work-based Learning in Europe’s...

czytaj dalej
Ile muzyki jest w 30-o sekundowych dżinglu reklamowym?

Ile muzyki jest w 30-o sekundowych dżinglu reklamowym?

Wenancjusz Ochmann To były wczesne lata 90-te, pierwsze lata wolności po przemianach 1989 roku, czas rewolucji gospodarczej w Polsce. Walka z inflacją, dyscyplina budżetowa, restrykcyjna polityka monetarna, wysokie stopy procentowe, ale także wolny rynek i otworzenie...

czytaj dalej
Mój fun-based learning (część 1)

Mój fun-based learning (część 1)

Jak zostałam pisarką, resercherką i wydawcą w jednym… „Pani Dziadek nie chce nam nic powiedzieć, znowu bez sensu jechaliśmy pół dnia z Lublina na Śląsk” wysoki, szpakowaty mężczyzna, prokurator IPN-u, nie kryjąc rozgoryczenia pakował komputer do czarnego,...

czytaj dalej
Drugie spotkanie partnerów projektu L2C w Bratysławie

Drugie spotkanie partnerów projektu L2C w Bratysławie

Kolejne spotkanie partnerów projektu Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries odbyło się w Bratysławie, a naszym gospodarzem była Rozvojova Agentura Senec-Pezinok. W trakcie dwóch dni pracy (10-11 października...

czytaj dalej
“Work–based learning” w Polsce

“Work–based learning” w Polsce

Izabela Piotrowska-Grosse Pojęcie „Work- based learning” w Polsce praktycznie nie istnieje. Nie istnieje w formalnym zapisie, nie zostało zdefiniowane i tym samym nie pojawia się np. w polskiej wersji Wikipedii. WBL należy jednak rozumieć jako „uczenie się w miejscu...

czytaj dalej
Moje pierwsze “work-based learning”

Moje pierwsze “work-based learning”

Anna Ochmann ​Plakaty wypełniały, jak wielka, pstrokata fototapeta, całą ścianę nad biurkiem i zachwalały wszystko co miało pomóc w osiągnięciu bezkresnej szczęśliwości życia w latach 90-tych. Od „jeszcze bardziej wybielającej zęby” pasty, przez „rajskie” wyprawy...

czytaj dalej
Potencjał sektora kultury

Potencjał sektora kultury

Według danych Eurostatu w 2017 roku około 8,7 mln obywateli Unii Europejskiej  pracowało w sektorze kultury lub w zawodzie związanym z tym sektorem stanowiąc 3,8% całkowitej liczby osób zatrudnionych. Co rozumiemy przez „sektor kultury”? Pierwszą rzeczą, która...

czytaj dalej
“Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”