Learn2Create to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu rozwoju zawodowego opartego na ‘nauce w miejscu pracy’ w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie. Nowoczesne i kreatywne miejsce pracy może nie tylko rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności artystów i twórców, ale także wpływać na wzrost zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności gospodarczej.

PARTNERZY

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją społeczności lokalnych przede wszystkim poprzez działania związane z kulturą i sztuką, a także nowoczesną edukacją. Realizuje także projekty i działania wspierające artystów i twórców w ich rozwoju artystycznym i zawodowym.

Materahub zarządza międzynarodowymi projektami mającymi na celu wsparcie podmiotów działających w przemysłach kultury i kreatywnych, rozwój innowacji i współpracy, a także tworzenie nowej wizji przedsiębiorczości mogącej sprostać współczesnym wyzwaniom. Realizuje szereg międzynarodowych projektów i działań rozwijających kapitał i zasoby sektora, a także wspierających wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi ekspertami, przedsiębiorcami i decydentami. Są to projekty finansowane z europejskich programów Erasmus+, Cosme, Interreg, Horizion 2020 itp.

Rinova jest przedsiębiorstwem społecznym, które oferuje usługi szkoleniowe, rozwojowe i zarządcze. Wspiera partnerów w projektowaniu, dostarczaniu i ulepszaniu ich oferty bazując na swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w pracy w obszarze zatrudnienia, umiejętności uczenia się, kultury i sztuki, rozwoju społecznego i przedsiębiorczości. Rinova jest firmą o celach społecznych i nie posiada zewnętrznych akcjonariuszy.

Dimitra to firma edukacyjna, która od ponad 25 lat zapewnia wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane w całej Grecji (szkoląc średnio ponad 3000 osób rocznie). Od momentu założenia w 1989 r. wymienia się także wiedzą w ramach projektów międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w szeregu europejskich sieci i wymian ponadnarodowych, zapewniając ciągły rozwój swojej oferty, a także cennego know-how odpowiadającego na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Innogate specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. Posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie dostępu do finansowania badań i innowacji, transferu technologii na poziomie europejskim oraz wspierania współpracy międzynarodowej. Jest zaangażowana w kilka europejskich inicjatyw mających na celu promocję i współpracę pomiędzy klastrami i organizacjami pośredniczącymi zaangażowanymi w proces innowacji (firmy, stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety itp.).

Regionalna Agencja Rozwoju Senec – Pezinok jest stowarzyszeniem podmiotów posiadających osobowość prawną zaangażowanych w rozwój słowackich regionów Doliny Dunaju i Małych Karpat od 2020 roku. Jest członkiem zintegrowanej sieci regionalnych agencji rozwoju utworzonej przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Ile muzyki jest w 30-o sekundowych dżinglu reklamowym?

Ile muzyki jest w 30-o sekundowych dżinglu reklamowym?

Wenancjusz Ochmann To były wczesne lata 90-te, pierwsze lata wolności po przemianach 1989 roku, czas rewolucji gospodarczej w Polsce. Walka z inflacją, dyscyplina budżetowa, restrykcyjna polityka monetarna, wysokie stopy procentowe, ale także wolny rynek i otworzenie...

czytaj dalej
Mój fun-based learning (część 1)

Mój fun-based learning (część 1)

Jak zostałam pisarką, resercherką i wydawcą w jednym… „Pani Dziadek nie chce nam nic powiedzieć, znowu bez sensu jechaliśmy pół dnia z Lublina na Śląsk” wysoki, szpakowaty mężczyzna, prokurator IPN-u, nie kryjąc rozgoryczenia pakował komputer do czarnego,...

czytaj dalej
Drugie spotkanie partnerów projektu L2C w Bratysławie

Drugie spotkanie partnerów projektu L2C w Bratysławie

Kolejne spotkanie partnerów projektu Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries odbyło się w Bratysławie, a naszym gospodarzem była Rozvojova Agentura Senec-Pezinok. W trakcie dwóch dni pracy (10-11 października...

czytaj dalej
“Work–based learning” w Polsce

“Work–based learning” w Polsce

Izabela Piotrowska-Grosse Pojęcie „Work- based learning” w Polsce praktycznie nie istnieje. Nie istnieje w formalnym zapisie, nie zostało zdefiniowane i tym samym nie pojawia się np. w polskiej wersji Wikipedii. WBL należy jednak rozumieć jako „uczenie się w miejscu...

czytaj dalej
Moje pierwsze “work-based learning”

Moje pierwsze “work-based learning”

Anna Ochmann ​Plakaty wypełniały, jak wielka, pstrokata fototapeta, całą ścianę nad biurkiem i zachwalały wszystko co miało pomóc w osiągnięciu bezkresnej szczęśliwości życia w latach 90-tych. Od „jeszcze bardziej wybielającej zęby” pasty, przez „rajskie” wyprawy...

czytaj dalej
The potential of the cultural sector

The potential of the cultural sector

ARTYKUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM According to Eurostat, in 2017, around 8.7 million of European citizens were working in a cultural sector or occupation. This group of workers represents 3.8 % of the total number of people in employment. Key words: cultural sector,...

czytaj dalej
“Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”