Learn to Create – promowanie ‘nauki w miejscu pracy’ w sektorze kultury i branżach kreatywnych w Europie.

Learn2Create to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu rozwoju zawodowego opartego na ‘nauce w miejscu pracy’ w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie. Nowoczesne i kreatywne miejsce pracy może nie tylko rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności artystów i twórców, ale także wpływać na wzrost zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności gospodarczej.

PLATFORMA

Kurs e-learningowy Learn2Create zawiera 6 modułów obejmujących szeroki zakres tematyczny. Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

Moduł 1 definiuje najważniejsze korzyści, które uczniowie i studenci, przedstawiciele firm kreatywnych oraz instytucji zajmujących się edukacją czy szkoleniami zawodowymi mogą osiągnąć dzięki nauce w miejscu pracy. Przybliża najważniejsze definicje, formy, strategie, czynniki sukcesu, a także wskazuje dobre praktyki uczenia się opartego na pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Moduł 2 pozwala studentom, ale także trenerom i nauczycielom zawodu na poszerzenie wiedzy w zakresie najlepszego wykorzystania doświadczeń związanych z nauką w miejscu pracy w kreatywnych przedsiębiorstwach. Przybliża najważniejsze definicje związane z sektorem kreatywnym, wskazuje wybrane, kluczowe umiejętności w zakresie przedsiębiorczości zdefiniowane w europejskich ramach kompetencji przedsiębiorczych EntreComp, a także oferuje szereg praktycznych ćwiczeń.

Moduł 3 wskazuje najbardziej skuteczne narzędzia, do wykorzystania w procesie nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym, w tym m.in. spersonalizowane plany nauczania, dzienniki do oceniania kształtującego czy też narzędzia przydatne do analizy potrzeb edukacyjnych.

Moduł 4 koncentruje się na najważniejszych elementach efektywnego uczenia się w miejscu pracy oraz zasad tworzenia udanego partnerstwa pomiędzy instytucjami kształcenia zawodowego a samym sektorem kultury i kreatywnym. Obejmuje m.in. zagadnienia związane z efektywną komunikacją, przybliża przydatne terminy, a także definiuje kwestie związane z najważniejszymi umiejętnościami w planowaniu własnej kariery artystycznej czy kreatywnej.

Moduł 5 wskazuje sposoby nawiązywania współpracy międzyinstytucjonalnej i wykorzystywania zewnętrznych form wsparcia dla sektora kultury i kreatywnego (w tym także kształcenia zawodowego), takie jak m.in. programy edukacyjne dla studentów, także współfinansowane przez UE (np. Erasmus+). Zawiera także informacje na temat współpracy z lokalnymi, krajowymi czy międzynarodowymi sieciami, platformami i partnerstwami.

Moduł 6 koncentruje się na najbardziej efektywnych metodach związanych z uczeniem się poprzez współpracę (uczenie się rówieśnicze), także poprzez wskazanie dobrych praktyk, przybliżenie kwestii dotyczących identyfikacji szans i możliwości związanych z tą formą edukacji. Podpowiada także jak promować i realizować tutoring rówieśniczy, jak śledzić postępy czy oceniać wyniki wykorzystując tę metodę nauki w miejscu pracy.

Jeśli nie posiadasz bezpłatnego konta osobistego, aby uzyskać dostęp do Platformy Edukacyjnej, musisz zarejestrować się TUTAJ.

Create LMS new account
GO TO the Learn2Create PLATFORM

Partnerzy

 
Arteria Foundation

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Learn2Create z tytułem DOBREJ PRAKTYKI!

Learn2Create z tytułem DOBREJ PRAKTYKI!

Międzynarodowy projekt „Learn2Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” koordynowany przez Fundację ARTeria otrzymał tytuł "dobrej praktyki" programu Erasmus+! Nauka w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym jest jedną...

czytaj dalej