Cieľom projektu Learn to Create je podporovať a propagovať program učenia sa prácou (Work Based Learning = WBL) v kreatívnom a kultúrnom priemysle. Zároveň sa snažíme aby projekt odzkradľoval aktuálny stav a skúsenosti ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom...

preèítajte si viac