Learn to Create – podpora pracovného učenia v európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach

 

Celkovým cieľom projektu L2CREATE je navrhnúť, otestovať a overiť nový program učenia sa prácou (Work Based Learning = WBL) v európskych kreatívnych a kultúrnych odvetviach (Culture and Creative Industries = CCIs). Projektové partnerstvo zastáva názor, že moderné tvorivé pracovisko je silným vzdelávacím prostredím s potenciálom výrazne prispieť k zamestnanosti, produktivite a k zvýšeniu hospodárskej konkurencieschopnosti.

PLATFORM

 

Ponúkame komplexný eKurz so 6 modulmi, pokrývajúcimi širokú škálu tém. Kurz je vedený v anglickom jazyku.

Modul 1 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o výhodách programu učenia sa prácou v kreatívnom a kultúrnom priemysle (KKP). Je určený pre študentov, podniky a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Predstaví kvalitný program učenia sa prácou vrátane definícií, foriem, stratégií, výhod, faktorov úspechu a tiež osvedčených postupov realizácie programu učenia sa prácou v odvetviach kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

Modul 2 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o tom, ako pomôcť študentom a školiteľom čo najlepšie využiť svoje pracovné skúsenosti z programu učenia sa prácou v odvetviach kreatívneho a kultúrneho priemyslu (KKP). Zahŕňa témy, ako hlavné pojmy užitočné v KKP, vybrané kľúčové podnikateľské zručnosti identifikované v rámci EÚ rámca EntreComp a vybrané online a praktické cvičenia.

Modul 3 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o efektívnych nástrojoch programu učenia sa prácou v KKP vrátane nástrojov, ako sú osobné učebné plány, záznamy pre formatívne hodnotenie alebo nástroj na analýzu potrieb.

Modul 4 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o partnerstvách OVP – KKP (odborné vzdelávanie a príprava v kreatívnom a kultúrnom priemysle) pre program učenie sa prácou vrátane tém, ako je komunikácia, terminológia alebo top zručnosti pri plánovaní vlastného kontinuálneho profesionálneho rozvoja.

Modul 5 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o tom, ako vytvárať prepojenia a synergie s externými zdrojmi podpory, napr. vzdelávacie inštitúcie a programy pre študentov; vyhľadávať projekty Erasmus + financovaných EÚ v oblasti KKP a programu učenia sa prácou; alebo ako pracovať s miestnymi a národnými sieťami, platformami a partnerstvami EÚ.

Modul 6 umožní účastníkom dozvedieť sa: o zdieľaní skúseností a vzájomnom učení sa vrátane prípadových štúdií; tipy a triky ako identifikovať „peer to peer“ príležitosti na pracovisku, ako ich propagovať a realizovať; a ako sledovať pokrok a hodnotiť výsledky v tejto oblasti.

Ak nemáte bezplatný osobný účet na prístup k výučbovej platforme, musíte sa REGISTROVAŤ TU.

Create LMS new account
GO TO the Learn2Create PLATFORM

Partneri

 
Arteria Foundation

Novinky