Learn to Create – podpora pracovného učenia v európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach

 

Celkovým cieľom projektu L2CREATE je navrhnúť, otestovať a overiť nový program učenia sa prácou (Work Based Learning = WBL) v európskych kreatívnych a kultúrnych odvetviach (Culture and Creative Industries = CCIs). Projektové partnerstvo zastáva názor, že moderné tvorivé pracovisko je silným vzdelávacím prostredím s potenciálom výrazne prispieť k zamestnanosti, produktivite a k zvýšeniu hospodárskej konkurencieschopnosti.

PLATFORM

 

Ponúkame komplexný eKurz so 6 modulmi, pokrývajúcimi širokú škálu tém. Kurz je vedený v anglickom jazyku.

Modul 1 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o výhodách programu učenia sa prácou v kreatívnom a kultúrnom priemysle (KKP). Je určený pre študentov, podniky a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Predstaví kvalitný program učenia sa prácou vrátane definícií, foriem, stratégií, výhod, faktorov úspechu a tiež osvedčených postupov realizácie programu učenia sa prácou v odvetviach kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

Modul 2 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o tom, ako pomôcť študentom a školiteľom čo najlepšie využiť svoje pracovné skúsenosti z programu učenia sa prácou v odvetviach kreatívneho a kultúrneho priemyslu (KKP). Zahŕňa témy, ako hlavné pojmy užitočné v KKP, vybrané kľúčové podnikateľské zručnosti identifikované v rámci EÚ rámca EntreComp a vybrané online a praktické cvičenia.

Modul 3 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o efektívnych nástrojoch programu učenia sa prácou v KKP vrátane nástrojov, ako sú osobné učebné plány, záznamy pre formatívne hodnotenie alebo nástroj na analýzu potrieb.

Modul 4 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o partnerstvách OVP – KKP (odborné vzdelávanie a príprava v kreatívnom a kultúrnom priemysle) pre program učenie sa prácou vrátane tém, ako je komunikácia, terminológia alebo top zručnosti pri plánovaní vlastného kontinuálneho profesionálneho rozvoja.

Modul 5 umožní účastníkom dozvedieť sa viac o tom, ako vytvárať prepojenia a synergie s externými zdrojmi podpory, napr. vzdelávacie inštitúcie a programy pre študentov; vyhľadávať projekty Erasmus + financovaných EÚ v oblasti KKP a programu učenia sa prácou; alebo ako pracovať s miestnymi a národnými sieťami, platformami a partnerstvami EÚ.

Modul 6 umožní účastníkom dozvedieť sa: o zdieľaní skúseností a vzájomnom učení sa vrátane prípadových štúdií; tipy a triky ako identifikovať „peer to peer“ príležitosti na pracovisku, ako ich propagovať a realizovať; a ako sledovať pokrok a hodnotiť výsledky v tejto oblasti.

Ak nemáte bezplatný osobný účet na prístup k výučbovej platforme, musíte sa REGISTROVAŤ TU.

Create LMS new account
GO TO the Learn2Create PLATFORM

Partneri

 
Arteria Foundation

Novinky

Learn2Create – multiplier event

Learn2Create – multiplier event

The multiplier event of the “Learn2Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries in the cultural and creative industries in Europe” project took place on November 19, 2021 in the magical studio ACM of Agnieszka Chrzanowska-Małys....

preèítajte si viac