’Learn to Create’ – wydarzenie upowszechniające w Grecji

Wydarzenie upowszechniające, podsumowujące realizację projektu Learn2Create w Grecji zostało zorganizowane 9 września 2021 r. w Art Gallery w Larissie. Wzięło w nim udział 40 uczestników – edukatorów, freelancerów reprezentantów branże kreatywne a także przedstawicieli departamentu edukacji. Wydarzenie zostało poprzedzone szeroka kampanią informacyjną – w tym także w lokalnych mediach, poprzez kanały dotarcia galerii i partnerów Dimitry jako organizatora, poprzez kampanię mejlową (525 odbiorców), stworzono także specjalną stronę z informacjami i z możliwością rejestracji.

Wydarzenie obejmowało zarówno prezentację rezultatów jak i warsztaty w oparciu o kurs i platformę. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w warsztatach i uznali udostępniony materiał za przydatny. Wyniki te są satysfakcjonujące dla Organizacji Edukacyjnej DIMITRA, ponieważ dowodzi to, że projekt może mieć pozytywny wpływ na profesjonalistów zaangażowanych w sektor CCI Według facylitatorów podczas warsztatów odbyło się wiele drobnych dyskusji na temat znaczenia uczenia się w oparciu o pracę w branżach kreatywnych. Zdaniem uczestników tę metodę uczenia się należy wspierać i można to osiągnąć poprzez inicjatywy podobne do projektu L2Create. Podczas warsztatów uczestnicy zgodzili się, że kurs na platformie internetowej był bardzo przydatny, ponieważ wierzyli, że może pomóc im pogłębić zrozumienie uczenia się w oparciu o pracę i dostarczyć im metodologii, a co za tym idzie wesprzeć uczniów w ich własnych przedsięwzięciach. Wreszcie, uczestnicy wykazali zwiększone zainteresowanie „Przewodnikiem trenera”, a przede wszystkim częściami skupiającymi się na tworzeniu powiązań między organizacją a instytucjami VET. Większość z nich, ze względu na charakter ich statusu zatrudnienia (pracodawcy VET), napotkała poważne problemy we wspieraniu swoich uczniów praktycznymi doświadczeniami podczas pandemii COVID-19 i chętnie nawiązuje kontakt z branżami, które mogą zapewnić naukę w oparciu o pracę.

Uczestnicy wypełnili także ankietę ewaluacyjną po spotkaniu oceniając wysoko zarówno kwestie organizacyjne jak i merytoryczne spotkania.