„Kultura w Europie: jak wygląda kwestia równości szans kobiet i mężczyzn?” – międzynarodowe forum „Entreprendre dans la Culture” w Paryżu

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, została zaproszona przez francuskie Ministerstwo Kultury do udziału w dyskusji „Kultura w Europie: jak wygląda kwestia równości szans kobiet i mężczyzn?”, które zostało zorganizowane w ramach 8. edycji Forum „Entreprendre dans la Culture”. Wydarzenie odbędzie się w Paryżu w dniach 28-30 czerwca 2022 r. w Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Belleville.

Tegoroczna edycja Forum wpisuje się w wydarzenia związane z francuską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej (FPEU). W związku z tym 28 czerwca 2022 r. został zaplanowany europejski dzień zatytułowany „Przedsiębiorczość w kulturze: współpraca i innowacje na rzecz sektora kultury i kreatywnego”, który będzie się składał  z pięciu „okrągłych stołów” z udziałem prelegentów z całej Unii Europejskiej:

  • Poprawa dostępu do funduszy europejskich dla sektora kultury i kreatywnego
  • Ochrona i zachowanie europejskiej różnorodności kulturowej w erze cyfrowej
  • Współpraca jako siła napędowa europejskiej kreatywności
  • Kultura europejska w obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska: od obserwacji do praktyki
  • Kultura w Europie: jak wygląda kwestia równości szans kobiet i mężczyzn?

Więcej o wydarzeniu: https://forumentreprendreculture.culture.gouv.fr/