Celem projektu Learn2Create jest wspieranie i promowanie ‘uczenia się w miejscu pracy’ w europejskim sektorze kreatywnym i sektorze kultury. Obecnie realizujemy szerokie badanie-analizę tych sektorów w każdym z krajów partnerstwa i zależy nam na zebraniu głosów, dobrych praktyk i doświadczeń osób faktycznie pracujących i rozwijających się zawodowo w przemysłach kultury i kreatywnych. Dlatego serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety (link poniżej) i podzielenia się z nami swoją wiedzą i opiniami.

Ankieta została specjalnie opracowana, aby z jednej strony umożliwić partnerstwu lepsze zrozumienie sektora kultury i kreatywnego, z drugiej – najważniejszych potrzeb, przeszkód i czynników warunkujących sukces, które należy uwzględnić przy opracowywaniu nowego programu nauczania opartego na ‘nauce w miejscu pracy’.

Dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w lepszym zrozumieniu różnych perspektyw oraz punktów widzenia przedstawicieli sektora i innych interesariuszy z różnych krajów europejskich.