Cieľom projektu Learn to Create je podporovať a propagovať program učenia sa prácou (Work Based Learning = WBL) v kreatívnom a kultúrnom priemysle. Zároveň sa snažíme aby projekt odzkradľoval aktuálny stav a skúsenosti ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle. Preto by sme radi vyzvali odborníkov z kreatívneho a kultúrneho priemyslu aby prispeli svojimi názormi do krátkeho online dotazníka.

Nasledujúci prieskum bol navrhnutý tak, aby v rámci projektu pomohol lepšie pochopiť kontext odvetvia KKP, jeho hlavné potreby, prekážky a faktory úspechu, ktoré treba zohľadniť pri tvorbe programu učenia sa prácou. Budeme veľmi vďační za Váš čas a poskytnuté informácie, pomôžu nám lepšie porozumieť perspektívam a názorom rôznych druhov zainteresovaných strán z rôznych európskych krajín.