Το έργο Learn to Create – Μαθαίνοντας να Δημιουργώ έχει ως στόχο την υποστήριξη και την προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο αντλεί έμπνευση από και συμβαδίζει με τις σύγχρονες πρακτικές και εμπειρίες των ανθρώπων που εργάζονται στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, προσκαλούμε επαγγελματίες του χώρου να συνεισφέρετε τις απόψεις σας συμμετέχοντας σε μια σύντομη διαδικτυακή έρευνα.

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το πλαίσιο των Δημιουργικών και Πολιτισμικών Βιομηχανιών, καθώς και τις κύριες ανάγκες, τα εμπόδια και τους παράγοντες επιτυχίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών μάθησης με βάση την εργασία. Ο χρόνος και η συμμετοχή σας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις προοπτικές και τις απόψεις διαφορετικών μεταξύ τους ενδιαφερόμενων μερών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.