Projekt Learn2Create – międzynarodowy program pilotażowy zakończony

Learn2Create to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu rozwoju zawodowego opartego na ‘nauce w miejscu pracy’ w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie. Nowoczesne i kreatywne miejsce pracy może nie tylko rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności artystów i twórców, ale także wpływać na wzrost zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności gospodarczej.

Partnerzy projektu Learn2Create koncentrują się na rozwoju praktyki uczenia się w miejscu pracy (work based learning/WBL) w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych (CCI). Konsorcjum L2C opracowało program i treści kształcenia, wyrastające z wieloletniej praktyki i współpracy z artystami/twórcami oraz z trenerami i nauczycielami z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

W ostatnim czasie w każdym kraju partnerskim odbywały się sesje pilotażowe mające na celu sprawdzenie wypracowanej w ramach projektu metodologii. W Polsce pilotaż odbył się w całości online, co umożliwiło rekrutację nauczycieli z całej Polski: nasi uczestnicy mieszkają od Koszalina po Lublin. W większości byli to nauczyciele zawodu w artystycznych/plastycznych szkołach zawodowych. Sesje Learn2Create odbyły się w przyjaznej, zaangażowanej atmosferze. Podczas spotkań szczegółowo omówiliśmy materiał znajdujący się na platformie, do której uczestnicy otrzymali dostęp, kompleksowo podchodząc do zawartych tam materiałów treningowych i realizowaliśmy wybrane ćwiczenia. Uczestnicy wyszli z pierwszego spotkania „pracą domową”, którą omówiliśmy i podsumowaliśmy na kolejnym spotkaniu.

Jak wynikło z rozmów, zaproszeni nauczyciele mieli dotychczas niewielką wiedzę na temat nauki w miejscu pracy (ang. Work-based learning) w przemysłach kreatywnych, jednak dostrzegali oni potrzebę wdrażania tej koncepcji w praktyce. Podobne wrażenie odniosła organizacja INNOGATE: uczestnicy organizowanych przez nich warsztatów zadeklarowali chęć promowania nauki w miejscu pracy w swoich instytucjach czy szkołach. Są to dla nas bardzo budujące wnioski, ponieważ potwierdzają potrzebę promowania WBL (work-based learning, nauka w miejscu pracy) w różnych krajach, gdyż naszym zdaniem jest to najbardziej efektywna metoda nauki zawodu w przypadku sektorów kreatywnych.

„Wrażenie, jakie odniosłem jako moderator sesji, było takie, że pilotaż był bardzo udany z dwóch głównych powodów: a) otrzymaliśmy cenne informacje zwrotne, które pomogą w realizacji projektu oraz b) uczestnikom podobało się to doświadczenie edukacyjne i czuli, że odnieśli z niego korzyści.”

-Dimitra

„Postrzegamy projekt L2C jako okazję do poznania nowych metod i technik mentoringu. Podoba nam się sposób, w jaki tworzone są indywidualne działania, dzięki którym możemy wprowadzać innowacje i rozwijać podejście do edukacji”.

-RDA