Learn2Create – Newsletter 1

Pierwszy z rezultatów projektu Learn2Create (raport „Koncepcja metodologiczna”) jest już dostępny w Internecie!

Na stronie internetowej projektu można zapoznać się z pierwszym z rezultatów projektu „Learn2Create Project – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” – i pobrać go bezpłatnie (https://www.learn2create.eu/download/summary-report-polish/)

Raport jest wynikiem wspólnej pracy wszystkich partnerów i jest dostępny w sześciu językach.

Zawiera zarówno analizę sektora kultury i sektora kreatywnego we wszystkich krajach partnerskich (Wielka Brytania, Polska, Hiszpania, Włochy, Grecja i Słowacja) oraz przedstawia główne koncepcje, metodologie i narzędzia, które zostały zdefiniowane, jako kluczowe dla wdrożenia nauki w miejscu pracy (work based learning) w branżach kreatywnych i kultury. Wskazuje także konkretne kompetencje niezbędne nauczycielom zawodu pracującym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także wyjaśnia, jak można je rozwijać dzięki wykorzystaniu metodologii „uczenia się poprzez działanie” (learning by doing”) w ramach nauczania w miejscu pracy.

W szczególności – w rozdziale 3 przedstawiono charakterystykę sektorów kreatywnego i kultury w krajach partnerstwa, w rozdziale 4 skupiono się na „nauczaniu w miejscu pracy” w tych sektorach, w rozdziale 5 przeanalizowano jakość doświadczeń związanych z nauczaniem w miejscu pracy – zarówno czynniki sukcesu, przeszkody, jak i skuteczne strategie i podejścia. Raport zawiera również interesujące spostrzeżenia na temat istniejących narzędzi służących skutecznemu procesowi nauczania w miejscu pracy oraz wzajemnej nauki w ramach tego procesu (peer to peer).

Wyzwania dla edukacji w tych wyjątkowych czasach …

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim fragmentem wspomnianego powyżej raportu skupiającym się na nowych wyzwaniach dla edukacji i przyszłego rynku pracy, które szczególnie teraz – w okresie rozwijania nowych metod pracy online – wydają się bardzo aktualne: Wyzwania współczesnego świata i tempo zachodzących zmian właściwie w każdej dziedzinie życia po­wodują, iż idea uczenia się przez całe życie (long life learning) staje się koniecznością. Nikt nie ma pewności jakie będą zawody przyszłości, jak będzie wyglądał rynek pracy. Z drugiej strony zawody wykonywane dziś wymagają ciągłego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kompetencji, zdobywania nowych umiejętności – nie ma już profesji, którą można wykonywać w ten sam sposób, przy użyciu tych samych narzędzi i środków przez cały okres życia zawodowego. Stąd także przed edukacją stają wciąż zupełnie nowe wyzwania – z jednej strony repozytorium dostępnej łatwo wiedzy rośnie w niewyobrażalnym tempie, z drugiej wyzwaniem staje się znale­zienie w nim potrzebnych informacji i jednocześnie „odsianie” wiedzy od pseudonauki. Eksperci zajmujący się edukacją coraz częściej wskazują, że nie konkretna wiedza, ale tzw. 4K powinny być kluczowymi celami współ­czesnej edukacji. Są to: krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność. Wszystkie te pożądane kompetencje mogą być kształtowane i wzmacniane w procesie `nauki w miejscu pracy` wspólnie z rozwojem praktycznych umiejętności zawodowych [Raport podsumowujący, str. 22]