Learn2Create – Newsletter #3

Projekt L2C kontra Covid – do zobaczenia w Madrycie!

Praca w toku w partnerstwie projektu Erasmus+ “Learn2Create – Promoting Work-Based Learning in CCIs”

Partnerzy rzucili wyzwanie pandemii! Po wielu miesiącach rozmów jedynie online zdecydowali się na rozwiązanie ‘mieszane’ i na ostatnim spotkaniu międzynarodowego partnerstwa projektu spotkają się ponownie „na żywo” w Madrycie. Więcej przeczytać można w artykule naszego projektowego partnera z Wielkiej Brytanii – Rinova (zarówno na stronie projektu w zakładce ‘newsy’, jak i na stronie Rinovy).

L2C otwarte środowisko nauki dla nauczycieli zawodu

Projekt L2C stworzył platformę (otwarty zasób edukacyjny), które umożliwia nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) dostęp do programu szkoleniowego oraz rezultatów wytworzonych w ramach projektu. Dzięki platformie  nauczyciele i trenerzy będą mogli mieć możliwość dowiedzenia się więcej o zagadnieniach związanych z nauką w miejscu pracy –  na przykład jak ją promować czy wprowadzić w życie. Zapraszamy do odkrywania potencjału programu opracowanego i przetestowanego w trakcie realizowanych we wszystkich krajach partnerstwa pilotaży – więcej o procesie i rezultatach tych szkoleń w artykule na naszym blogu.

Dwa praktyczne przewodniki Learn2Create, aby rozwijać naukę w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym

Czerpiąc z doświadczeń dwóch projektowych partnerów: Innogate to Europe w zakresie szkolenia nauczycieli i trenerów, jak również z doświadczeń Materahub we współpracy z przedsiębiorcami z sektora kultury i kreatywnego partnerzy projektu Learn2Create zaplanowali opracowanie dwóch przewodników, które są dopełnieniem opracowanego programu nauczania. Pierwszy z nich to przewodnik dla nauczycieli/trenów realizujących naukę zawodu, drugi – przewodnik dla przedsiębiorców z branż kreatywnych, którzy z takiej formy już korzystają lub chcieliby zacząć ją wykorzystywać.

‘Przewodnik dla trenerów’ wspiera organizacje oraz nauczycieli w promocji i realizacji nauki w miejscu pracy w przemysłach kulturalnych i kreatywnych, a ‘Przewodnik dla pracodawców’ ma pomóc im w zrozumieniu jak w najbardziej efektywny sposób wykorzystywać możliwości jakie daje ‘nauka w miejscu pracy’ w ich środowiskach zawodowych, a także jak rekrutować i wspierać uczących się w trakcie ich doświadczenia z tą praktyczną formą nauki.

Dowiedz się więcej na temat ‘Przewodnika dla trenera’ i ‘Przewodnika dla pracodawcy’  (link) z artykułów na naszym projektowym blogu. Niedługo możliwe będzie także pobranie przewodników za darmo ze strony projektu – zakładka ‘rezultaty’ oraz z platformy szkoleniowej.