’Learn to Create’ – wydarzenie upowszechniające w Hiszpanii

Wydarzenie upowszechniające projektu Learn2Create w Hiszpanii zostało zorganizowane 25 listopada 2021 r. w formacie online (ze względu na restrykcje pandemiczne). Zgodnie z założeniami przedstawiono rezultaty projektu, zaproszono do korzystania z platformy i opracowanych publikacji, a także programu nauczania.

Wydarzeniu towarzyszyła bardzo szeroka kampania informacyjno-zapraszająca przed która mała także pozytywny wpływ na promocję nie tylko samego wydarzenia, ale także rezultatów projektu.