W dniach 2-3 kwietnia 2019 roku, w KURORCIE QULTURY w Zabrzu (Polska) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów międzynarodowego projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”, którego Fundacja ARTeria jest koordynatorem.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich projektu: Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja) oraz Innogate to Europe (Hiszpania). Fundację ARTeria reprezentowali: Anna Ochmann, Izabela Piotrowska-Grosse oraz Wenancjusz Ochmann.

Celem projektu Learn2Create jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w ‘nauce poprzez pracę’ (work-based learning) w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE łączy wiedzę w trzech obszarach: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy.

W trakcie kwietniowego spotkania, oprócz omówienia kwestii związanych z efektami pracy intelektualnej, przewidzianymi działaniami, zarządzaniem i przedstawienia zasad programu, a także zagadnień związanych z upowszechnianiem, monitoringiem, umowami z partnerami, a nawet projektem logo projektu itp. najważniejszą dyskutowaną kwestią był harmonogram realizacji projektu.

Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w październiku w Bratysławie.