Potencjał sektora kultury

Potencjał sektora kultury

Według danych Eurostatu w 2017 roku około 8,7 mln obywateli Unii Europejskiej  pracowało w sektorze kultury lub w zawodzie związanym z tym sektorem stanowiąc 3,8% całkowitej liczby osób zatrudnionych. Co rozumiemy przez „sektor kultury”? Pierwszą rzeczą, która...