Διαδικτυακή έρευνα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου των Δημιουργικών και Πολιτισμικών Βιομηχανιών

Διαδικτυακή έρευνα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου των Δημιουργικών και Πολιτισμικών Βιομηχανιών

Το έργο Learn to Create – Μαθαίνοντας να Δημιουργώ έχει ως στόχο την υποστήριξη και την προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο αντλεί έμπνευση από και συμβαδίζει με τις σύγχρονες...